Betynka

Plavání jeho význam pro zdraví a vývoj

Plavání v každém ročním období
velmi dobře působí na celkový organizmus, otužilost dětí a tím vede k lepšímu zdraví dětí, které chodí pravidelně. V podzimních a hlavně zimních obdobích je nutné dodržení některých zásad:

  • Aklimatizaci dětí při odchodu z bazénu, která by dle věku měla být 15-30min a pozvolná
  • V místnostech děti oblékneme jen částečně, nesmí se zpotit, neměli by ale prochladnout
  • Při odchodu ven je důležitá čepice (zakrytí hlavy a dutin – i malé ofouknutí nepůsobí vhodně na organizmus a zdraví dítěte)
  • Důležité je i teplé oblečení a boty
  • Otužování dětí i doma střídání teplé a chladné sprchy, méně oblečení při pohybu….

Význam plavání dětí a vliv na zdraví

Cílem plavání není vychovat ze všech dětí závodní plavce, ale podpořit správný vývoj a zdraví dítěte. Vybudovat u dětí kladný vztah k vodě, naučit se potápět, skákat do vody, základům plavání a záchranným polohám vždy formou her.

 

Vliv plavání na otužování

Otužování dětí je velmi důležitý faktor, který ovlivňuje průběh onemocnění. Děti se přizpůsobují vnějším až extrémním podmínkám. Při podráždění pokožky dochází k zúžení cév, snižuje se tepelný výdej a současně je organismus nucen zvýšit aktivitu k produkci tepla. Následuje zvýšení oběhu krve a lepší prokrvení kůže, což příznivě působí na látkovou výměnu. Tím, že se dítě učí vyrovnávat s nepříznivými podmínkami a překonávat je, se u něj rozvíjí vůle, vytrvalost a kázeň. Otužování působí jako prevence před onemocněním.

 

Vliv plavání na spánek, trávení a chuť k jídlu

Aktivní cvičení a pobyt ve vodě příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu, což se odráží i na trávení dětí. Díky aktivnímu kopání dolních končetin ve vodě se zlepšuje střevní peristaltika.

Vlivem plavání dochází také k prohloubení a prodloužení doby spánku.

 

Vliv plavání na srdečně cévní systém

Přiměřená námaha příznivě ovlivňuje srdečně cévní systém. Pravidelný pohyb na suchu i ve vodě napomáhá k zesílení srdečního svalu a zvětšení srdečních komor.

 

Vliv plavání na dýchání

Správnou technikou dýchání při plavání a cvičení zajišťujeme dostatečnou výměnu kyslíku až do okrajových částí plic. Důsledkem je zvýšení kapacity plic, pružnosti a rozpínavosti hrudního koše. Ke zkvalitnění dýchání dochází vlivem zapojení celé plicní plochy.

 

Vliv plavání na podpůrný aparát a vývoj dětí

Pobyt ve vodě pomáhá odstranit vývojové nedostatky a vady držení těla. Lidské tělo je při plavání nadnášeno. Díky této vlastnosti vody je odlehčován podpůrný aparát, hlavně kosti a klouby a není zapotřebí vlastního úsilí k udržení vodorovné polohy na hladině. Cviky ve vodním prostředí zesilují rovněž krční, břišní a zádové svaly, udržující správné zakřivení páteře a tím kladně působí i na vývoj dětí.

 

Vliv plavání na zdraví

Studie ukazují pozitivní vliv plavání na dětí se sklonem k astmatu. Jedná se především o děti, jejichž rodiče astma mají. Studie ukazují, že plavání dětí způsobuje snižování plicních onemocnění. Zjistili, že masáž vodou stimuluje mízní uzliny a podporuje imunitní systém.

Plavání dětí pomáhá v mnoha směrech ve zlepšení zdravotního stavu a zmírnění projevů nemoci. Studie ukazují, že plavání pomáhá nejen zdravím dětem a dospělým s mírnými odchylkami, ale i hendikepovaným, autistům, slepým i hluchým, dětem s mozkovou obrnou, Downovým syndromem, nedonošeným dětem, dětem s problémy s močovým traktem, s rozštěpem patra a obratle. Lekce plavání je i vhodná cesta k formování svaloviny.

 

Krásné podzimní dny a hodně zdraví a úsměvů

Martina Ježková :o)