Betynka

Ploutvování, šnorchlování

Zde se snažíme děti zaujmout něčím novým a rozšířit jejich obzory. Pomáháme jim nalézt další nové pocity pod vodou a naučit je novým dovednostem.

Děti přicházejí po absolvování zdokonalovacího kurzu plavání, tudíž mají zvládnuté základní plavecké dovednosti a základy 3-4 plaveckých způsobů.

Proto se můžeme převážnou část hodiny věnovat hledáním a osvojováním nového a zajímavého. I nadále však část hodiny věnujeme výuce a zdokonalování plaveckých způsobů a hrám.

Pokud mají o tuto výuku zájem i děti mladší, kombinujeme tuto zájmovou část s výukou i ostatních plaveckých dovedností a výukou plaveckých způsobů.